TRIVENATOR

Milyen részekből áll a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vadászvizsga?

Milyen részekből áll a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vadászvizsga?

A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll

, melyet a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga 3 fős vizsgabizottsága előtt kell letenni. Az elméleti vizsgarész eredménytelensége esetén a vizsgázó gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

1. Elméleti rész
a.) Ragadozó madárfajok ismerete
A vizsgázónak 13 db különböző fajú preparált ragadozó madárból 10-et kell felismernie. A vizsgán azonos időben kell a vizsgázó számára szem- lére bocsátani a kitömött példányokat. Megtekintésüket követően a vizs- gázó ismerteti és jellemzi a felismert fajokat. A rendelkezésre álló idő 5 perc. A vizsga nem folytatható, ha a vizsgázó az előírt időn belül nem tudta felismerni és jellemezni a fajokat.
b) Írásbeli vizsga
A vizsgázónak 40 tesztkérdésből 35-öt kell a rendelkezésre álló 40 perc alatt helyesen megoldania. Eredménytelen írásbeli vizsga után a vizsgázó nem bocsátható szóbeli vizsgára.
c) Szóbeli vizsga
A vizsgázó 16 tételből húz egy tételt, amely 3 solymászattal összefüggő kérdést tartalmaz. A tételen szereplő kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc.

2. Gyakorlati rész
A gyakorlati rész a vadászatra betanított ragadozó madár munkájának be- mutatásából áll.
A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára jelent- kezőknek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosí- tására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt, a ragadozó madárral való vadászatra jogosító természet- védelmi vizsgával kell rendelkezniük.
A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni. A vizsga előtt a madarat gyűrűszáma, vagy chip azonosító alapján azonosítani kell.
A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára olyan terepet kell kijelölni, ahol a magas röptű és az alacsony röptű madarak is akadálytalanul repülhetnek.