TRIVENATOR

A vadászvizsga kérdései, tesztanyaga

A vadászvizsga első lépése egy 50 kérdéses tesztlap kitöltése, amely akkor sikeres, ha a vizsgázó legalább 40 kérdésre helyesen válaszol. Hogy a jelöltek alaposan föl tudjanak készülni, a könyvben közreadják a teljes adatbázist és a megoldásokat is.

Vadászati ismeretek

Náhlik András

A kiadvány összeállításakor arra törekedtek a szerzők, hogy minél részletesebb, a vadászat során szükséges ismeretanyagot kapjon a vadász-jelölt. A tudnivalók megértését és elsajátítását nagyszámú színes fotó, képmelléklet és szemléltető ábra segíti.