TRIVENATOR

Kinek nem kell vadászvizsgát tennie?

Kinek nem kell vadászvizsgát tennie?

Nem kell vadászvizsgát tenni annak, aki a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 8. számú melléklete szerinti


a) felsőfokú vadgazdálkodási, vagy
b) iskolarendszerű képzésben szerzett középfokú vadgazdálkodási képzettséggel rendelkezik.
A felsorolt szakképzettségek a fegyverismeretre és használatra vonatkozó gyakorlati és elméleti vizsgarész letétele alól nem mentesítenek.