TRIVENATOR

Hány tagú a vizsgabizottság és kik a tagjai?

Hány tagú a vizsgabizottság és kik a tagjai?

A vadászvizsga bizottság 3 főből áll. A vadászvizsga bizottság elnöke az OMVK területi szervezetének titkára

, tagjai az illetékes vadászati hatóság képviselője, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt személy. A vadászvizsga bizottság tagja, elnöke csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet.
A vadászvizsga nem nyilvános vizsga, a vizsgázókon kívül csak a vizsgabizottság tagjai, elnöke, illetve a vizsga lebonyolításához szükséges technikai személyzet, valamint a vadászvizsga lebonyolításának ellenőrzését végzők lehetnek jelen.
A vadászvizsga elméleti részét kizárólag a három főből álló vizsgabizottság előtt lehet letenni.
A vizsga eredményéről a bizottság szótöbbséggel határoz.