TRIVENATOR

A vadászvizsga szóbeli tételei

A vadászvizsga szóbeli tételei

1. tétel:
1. Mi a különbség az agancs és a szarv között? Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát!
2. Ismertesse a tőkés réce költés biológiáját, hazai helyzetét.

Sorolja fel a vadászható vízivad fajokat!
3. Mi a „kotorékozás”? Ismertesse a ragadozógyérítés lehetséges eszközeit!
4. Ki kaphat állami vadászjegyet, hol és meddig kell kiváltani, mi történik, ha valaki nem váltja ki?
5. Csoportosítsa a vadászlőfegyvereket a puskacső száma és elrendezése szerint, mondjon rá példákat! Ismertesse a fegyver átadás és átengedés szabályait!

2. tétel:
1. Milyen korcsoportokat lehet a gímszarvas bikák között elkülöníteni? Ismertesse a gímszarvas agancs részeit, mit jelent a páratlan 16-os kifejezés?
2. Ismertesse a lőtt nagyvad kezelésének szabályait!
3. Ismertesse a hazánkban leggyakrabban előforduló varjúféléket, vadgazdálkodási és természetvédelmi vonatkozásaikat!
4. Ismertesse a vad és a vadászati jog tulajdonviszonyait!
5. Ismertesse a fegyver szállítására vonatkozó szabályokat, milyen fő részekből áll a golyós fegyver csöve?

3. tétel:
1. Mivel táplálkozik a gímszarvas, milyen károkat okozhat? Ismertesse a vad által okozott kár elhárításának formáit!
2. Ismertesse a galambfélék vadgazdálkodási jelentőségét! Mely fajok vadászhatók?
3. Jellemezze a természetvédelem, mezőgazdaság és a vadászat kapcsolatát!
4. Ismertesse az agancsos nagyvad trófeájának kikészítési szabályait!
5. Mikor kell a lőfegyvert a vizsgálatra kijelölt szervezetnek bemutatni? Mit jelöl a 8×57 JS meghatározás?

4. tétel:
1. Ismertesse egy gímszarvas ünőborjú élete első néhány évének főbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor párzik, mikor hoz utódot?
2. Milyen sajátossága van a mezei nyúl szaporodásának és táplálkozásának?
3. Mely kutyafajtákat használhatjuk a sebzett nagyvad utánkeresésére?
4. Mit nevezünk bölcs hasznosításnak?
5. Mikor szabad vadászfegyverrel lövést leadni, mikor kell megkülönböztetett figyelemmel lenni a lövés leadására, milyen biztonsági előírásokat kell betartani? Mit jelent a 16/70, 12/76 és a 20/65 kaliberjel?

5. tétel:
1. Ismertesse a fácán táplálkozásának, élőhely-használatának és szaporodásának sajátosságait? Mit jelent az ivari dimorfizmus?
2. Milyen nagyvad trófea bírálati képleteket ismer? Hogyan bíráljuk a ragadozó koponyákat?
3. Mi a vizsla feladata a társas vadászaton? Milyen kontinentális vizsla fajtákat ismer?
4. Hogyan épül egymásra a vadgazdálkodás tervezési rendszere?
5. Vázolja a központi gyújtású golyós lőszer szerkezetét!

6. tétel:
1. Mit ért a nagyvadállomány mennyiségi és minőségi szabályozása alatt?
2. Sorolja fel a legfontosabb nemzetközi természetvédelmi egyezményeket és alapvető céljaikat?
3. Ismertesse a vadaskert és a vadfarm közötti alapvető vadászati jelentőségű különbségeket!
4. Ismertesse a nyári lúd, vetési lúd, kis lilik, nagy lilik, vörösnyakú lúd, kanadai lúd, apácalúd küllemi, valamint a magyarországi előfordulásuk különbségeit, vadászati és természetvédelmi jelentőségüket!
5. Hol és hogyan kell a lőfegyvert és a lőszert tárolni? Mi a gyöngygolyó és milyen vad elejtésére használhatjuk?

7. tétel:
1. Ismertesse a dámszarvas szaporodásának sajátosságait!
2. Milyen ragadozó madárfajokat ismer? Vadászható ezek közül valamelyik?
3. Mi minősül társas vadászatnak? Soroljon fel néhány társas vadászati módot!
4. Ismertesse a vadászavatás szertartását és a teríték készítés szabályait!
5. Ismertesse a sörétes lőszer felépítését! Melyek a leggyakoribb sörétes fegyver kaliberek?

8. tétel:
1. Sorolja fel a Magyarországon vadászható és a leggyakoribb védett récefajokat!
2. Milyen szervezet látja el a vadgazdálkodás szakmai felügyeletét?
3. Sorolja fel a vadászat és vadgazdálkodás hazai és nemzetközi szervezeteit!
4. Apróvad társasvadászat során melyek a leggyakoribb baleseti források?
5. Milyen a peremes töltényhüvelyű golyós lőszer, milyen fegyverekhez használják?

9. tétel:
1. Ismertesse egy gímszarvas bikaborjú első néhány évének főbb mozzanatát! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor és milyen agancsot rak fel, mikor párzik?
2. Ismertesse az őz válogató vadászatának szempontjait!
3. Mi a szóró, milyen céllal telepítik?
4. Mikor szabad mezei nyulat élve befogni? Ismertesse a mezei nyúl befogásának főbb lépéseit!
5. Sorolja fel a sörétes fegyver fő részeit!

10. tétel:
1. Milyen korcsoportokat lehet az őzbakok között elkülöníteni? Miről ismeri fel ezeket?
2. Ismertesse az örvös galamb és a kék galamb előfordulási, élőhelyi és küllemi eltéréseit, vadászati, valamint természetvédelmi vonatkozásait!
3. Ismertesse a nyílt irányzékkal és a céltávcsővel történő célzás különbségeit?
4. Ismertesse az élővad-befogás módszereit, eszközeit! Mikor lehet egyes vadfajokat befogni?
5. Mikor szabad a sörétes lőfegyvert megtölteni és mikor kell üríteni? A sörétes lőfegyverből milyen szögben szabad lövéseket leadni? Mit jelent a léniázás illetve a zsákolás?

11. tétel:
1. Ismertesse egy sutagida első néhány évének főbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor párzik, mikor hoz utódot?
2. Mit tud a fogoly életmódjáról, természetrajzáról? Melyek azok a tényezők, amelyek leginkább befolyásolják a fogoly állomány nagyságát?
3. Sorolja fel, mely esetek minősülnek jogosulatlan vadászatnak, mivel jár ha valaki jogosulatlanul vadászik?
4. Ismertesse az őzhívást, mint különleges vadászati módot!
5. Ismertesse a sörétes lőfegyver hatásos lőtávolságát, milyen szűkítéseket ismer!?

12. tétel:
1. Ismertesse egy hímivarú vadmalac élete első néhány évének főbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor párzik?
2. Magyarországon melyik fajban alakul ki leggyakrabban a veszettség, milyen tünetei vannak, miért veszélyes?
3. Milyen formáit ismeri a vadászati jog hasznosításának?
4. Sorolja fel az őzagancs részeit!
5. Sörétes fegyverrel milyen vadra lehet vadászni? Milyen sörétet használna az egyes apróvadfajok vadászata során?

13. tétel:
1. Mikor van az őz párzási időszaka? Milyen sajátosságai vannak az őz vemhességének?
2. Ismertesse a körvadászat menetét! Melyek a legfontosabb biztonsági szabályok?
3. Miért van szükség a vadászati tilalmi idők megállapítására?
4. Mi jellemzi a golyóérett gímbikát?
5. Vizes területen milyen feltétellel vadászhatunk vízivadra? Ismertesse az ólom-, és az acélsörét tulajdonságait, milyen sörétméreteket ismer?

14. tétel:
1. Mi jellemző az őz táplálkozására? Milyen összefüggés van a táplálékkínálat és a territórium mérete között?
2. Ki kaphat állami vadászati engedélyt, ki váltja ki és hol?
3. Ismertesse a külföldön elejtett vadfajok trófeáinak behozatalára vonatkozó szabályozást!
4. Ismertesse a disznós kutyák feladatát, soroljon fel vaddisznós kutyafajtákat!
5. A lőszer fogalma. Mi a teendője, ha a lőfegyverét, vagy a fegyvertartási engedélyét elvesztette?

15. tétel:
1. Ismertesse a róka vadgazdálkodási és vadászati megítélését!
2. Szabad-e Magyarországon varjúfélékre vadászni? Ha igen, mely fajokra?
3. Milyen jogkorlátozó intézkedéseket alkalmazhat a természetvédelmi őr?
4. Soroljon fel tiltott vadászati módokat!
5. Hogyan kell a sörétes lőfegyvert tűzkész állapotba hozni? Mikor nem lehet a lőfegyvert használni?

16. tétel:
1. Hogyan és mikor alakulnak ki a szarvasrudlik, miért van ezeknek jelentősége?
2. Jellemezze a fácán élőhelyét és szaporodását!
3. Soroljon fel társas vadászati módokat (apróvad-, nagyvad vadászat)!
4. Ismertesse a gümőkór és a sertéspestis betegségek jellemzőit?
5. Milyen az ismétlő rendszerű vadászfegyver? Mondjon rá példákat!

17. tétel:
1. Az őzek milyen idős korban válnak ivaréretté, és általában milyen idős korban vesznek részt ténylegesen a szaporodásban?
2. Mi a szőrmés ragadozók trófeája?
3. Ismertesse ki lehet vadászatvezető, mi a szerepe, feladata!
4. Sorolja fel a Magyarországon solymászatra leggyakrabban alkalmazott ragadozó madarakat!
5. Ismertesse a golyós lőszer részeit, illetve az egyes részelemek feladatát!

18. tétel:
1. Ismertesse a vaddisznó társas életét, szociális szerveződését!
2. Miért van szükség fácántenyésztésre? Sorolja fel a különböző tenyésztési eljárásokat!
3. Ismertesse a barna rétihéja természetvédelmi státuszát, élőhelyi és táplálkozási jellemzőit!
4. Mit nevez a vadásznyelv „köténynek”, „ecsetnek”?
5. Mi a hatásos lőtávolság sörétes és golyós lőfegyver esetében?

19. tétel:
1. Ismertesse az őz agancsciklusát!
2. Ismertesse a vaddisznó éjszakai vadászatára vonatkozó feltételeket!
3. Milyen lestípusokat ismer?
4. Milyen fajoknál léphet fel a botulizmus, mi okozza, veszélyes-e az emberre?
5. Ismertesse a lőfegyver karbantartásának szabályait, eszközeit!

20. tétel:
1. Ismertesse az egyéni vadászati napló használatára vonatkozó szabályokat!
2. Állománykezelési szempontból milyen korcsoportokba sorolja be a gímszarvast?
3. Csoportosítsa a vadászkutya fajtákat alkalmazási területük szerint!
4. Ismertesse a mezei nyúl vadászati módjait!
5. Mi a külballisztika, mivel foglalkozik a célballisztikáka? Mit nevezünk csőtorkolati energiának?

21. tétel:
1. Ismertesse a róka szaporodását, utódnevelését, társas életét, valamint vadgazdálkodási megítélését!
2. Ismertesse a Magyarországon vadászható galambfélék vadászati idényeit!
3. Ismertesse a trichinellózis betegséget, humán egészségügyi vonatkozását!
4. Ismertesse a dámlapát részeit!
5. Ki kaphat a lőfegyver tartására engedélyt (személyi és tárgyi feltételek)?

22. tétel:
1. Ismertesse egy nőivarú vadmalac első néhány évének főbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor párzik, mikor hoz utódot?
2. A vadász milyen esetben pusztíthatja el a vadászterületen a kóbor kutyát, macskát?
3. Mi jellemzi a borz életmódját? Vadászható-e ez a faj hazánkban?
4. Ismertesse a fácánvadászat módjait!
5. Gyújtási mechanizmus szerint milyen golyós lőszereket ismer, jellemezze azokat!

23. tétel:
1. Mi jellemző a kérődzők táplálkozására? Melyek a hazai kérődző vadfajok?
2. Ismertesse a Washingtoni Egyezmény (CITES) vadászati vonatkozásainak alapjait!
3. Milyen jogkorlátozó intézkedéseket alkalmazhat a hivatásos vadász?
4. Ismertesse a nagyvad és az apróvad terítékkészítés szabályait!
5. Töltési rendszerük szerint, milyen golyós hosszú lőfegyvereket ismer, ezek közül Magyarországon milyennel lehet vadászni?

24. tétel:
1. Milyen vadászatokon tudjuk eredményesen használni a magyar vizslát? Milyen szőrváltozatait ismeri?
2. Mondjon példát fiatal gímbika hibás kilövésére!
3. Mi a vadkár és a vadászati kár, és a vadban okozott kár, mondjon rá példákat!
4. Soroljon fel öt-öt vadászati szak-, és vadászati szépirodalomban jeleskedő szerzőt.
5. Lőfegyver használatából eredő baleset esetén mi a teendő, mely szerveket kell értesíteni?

25. tétel:
1. Ismertesse az apróvad élőhely-gazdálkodás szerepét, fontosságát!
2. Sorolja fel a legismertebb védett récefajokat!
3. Hogyan tudja megbecsülni a muflonkos korát?
4. Milyen engedélyek szükségesek, ha az Európai Unió területén akar vadászni?
5. Mi történhet, ha nem a fegyver töltényűrének megfelelő lőszert akar kilőni a sörétes fegyverből?

26. tétel:
1. Milyen élőhelyen fordul elő a gímszarvas jelentősebb számban? Vadgazdálkodási szempontból melyek a legjobb élőhelyek a gím számára?
2. Ismertesse a társasvadászaton résztvevők szerepét, feladatát! Milyen engedélyeknek, felszereléseknek kell kötelezően a vadásznál lenni?
3. Soroljon fel vadgazdálkodási berendezéseket, ismertesse szerepüket!
4. Sorolja fel a nyest és a nyuszt közötti különbségeket (küllem, élőhely, életmód)
5. Ismertesse a lőfegyver, illetve a tűzfegyver fogalmát! Ismertesse a tiltott vadászati eszközöket.

27. tétel:
1. Ismertesse a minőségi állományhasznosítás alapelemeit!
2. Mi a vadetetés szerepe nagyvad és apróvad fajok esetében?
3. Milyen szerepe van a vadgazdálkodásban az aranysakálnak?
4. Mi a barcogó teknő, a vacok és a kotorék?
5. Mit ért a sörétes fegyver kaliberén? Melyek a leggyakrabban használatos kaliberek?

28. tétel:
1. Ismertesse egy társas apróvad vadászat menetét!
2. Magyarországon mely sasokkal találkozhat? Melyik fajnak lehet vadgazdálkodási szerepe?
3. Ismertesse a tularémia okozta betegséget, mi okozza, milyen vadfajnál jelenik meg, melyek a tünetei? Veszélyt jelent-e az emberre?
4. Melyek az elsőfokú vadászati hatóság legfontosabb feladatai?
5. Ismertesse a fegyver vásárlásra és eladásra vonatkozó feltételeket, szabályokat? Milyen adatok változását, hány napon belül kell a rendőrhatóságnak bejelenteni?

29. tétel:
1. Milyen élőhelyen fordul elő az őz Magyarországon? Vadgazdálkodási szempontból melyek a legjobb élőhelyek?
2. Miért fontos a lövés előtt a vad helyzetét, a lövés pillanatában a vad viselkedését pontosan megfigyelni?
3. Ismertesse a Természetvédelmi Őrszolgálat feladatát és szervezetét!
4. Ismertesse a róka vadászatának lehetséges módjait! Mit nevez a vadásznyelv koslatásnak?
5. Milyen lőfegyverekkel és lőszerekkel vadászhatunk vaddisznóra?

30. tétel:
1. Ismertesse a vaddisznó szaporodását!
2. Mi a teendő, ha társas vadászaton baleset történik?
3. Ismertesse a nagy lilik és a kis lilik közötti legfőbb különbségeket (küllem, természetvédelmi státusz, élőhely)!
4. Mi a töret? Milyen fajtáit ismeri?
5. Hogyan csoportosítja a golyós hosszú lőfegyvereket tárrendszer szerint? Mondjon rá példákat.

31. tétel:
1. Milyen tényezők befolyásolják a szarvasbőgés kezdetét? Az ország mely területein kezdődik előbb?
2. Ismertesse az erdei szalonka státuszát, a tavaszi húzás sajátosságait!
3. Ismertesse a vadkanagyar bírálati szempontjait! Kinek, hová és milyen esetben kell bemutatni bírálatra a trófeát?
4. Soroljon fel vadgazdálkodási berendezéseket, ismertesse szerepüket!
5. Mivel foglalkozik a belballisztika? Mi a szerepe a csappantyúnak?

32. tétel:
1. Ismertesse a szárcsa életmódját, vadászatának formáit és jogszabályi korlátait! Vadászható-e Magyarországon ez a faj?
2. Nagyvad egyéni és társasvadászat esetén, hogyan adjuk meg a tiszteletet az elejtett vadnak?
3. Ismertesse az apróvadélőhely-gazdálkodás jelentőségét, legfőbb elemeit!
4. Melyik lúdfaj fészkel hazánkban? Ismertesse szaporodását. Vadászható-e ez a faj Magyarországon?
5. Csoportosítsa a golyós hosszú lőfegyvereket töltési rendszerük szerint!

33. tétel:
1. Ismertesse a vaddisznó viselkedését a búgási időszakban!
2. Ismertesse a muflon Magyarországi elterjedési területét, élőhelytípusait.
3. Soroljon fel legalább öt az emberre is veszélyes vadbetegséget!
4. Elhullajtott agancs, elhullott trófeás vad koponyája kinek a tulajdona, lehet-e otthon tartani?
5. Magyarázza meg mit jelent a keresőtávcsövön a 7×50 jelzés! Milyet ajánlana nappali és milyet éjszakai használatra?

34. tétel:
1. Ismertesse egy bakgida első néhány évének főbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor és milyen agancsot rak fel, mikor párzik?
2. Ismertesse a társas nagyvadvadászat főbb mozzanatait.
3. Ismertesse a vadászetika alapelveit!
4. Hasonlítsa össze a fácán és a fogoly életmódját, szaporodását!
5. Hogyan csoportosítja a hosszú lőfegyvereket csőelrendezés szerint? Mondjon rá példákat!

35. tétel:
1. Ismertesse a vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett nagyvadfajok trófeabírálatára vonatkozó kötelezettségeket!
2. Vadászterületek milyen rendeltetési céllal létesíthetők?
3. Sorolja fel a vadászatra használható optikai eszközöket! Sorolja fel milyen eszközöket tilos használni!
4. Mely vadfajok dagonyáznak és milyen célból?
5. Milyen lőfegyvereknél találkozunk huzagolással, mi a szerepe? Milyen golyós kalibereket ismer?

36. tétel:
1. Ismertesse a vaddisznó állományalakulását! Mennyi vaddisznót kell elejteni az állomány szinten tartásához?
2. Ismertesse a szárnyas vad találati jelzéseit!
3. Milyen jogszabályok szabályozzák a vadgazdálkodást és vadászatot?
4. Mi a különbség a róka és a borz nyoma között?
5. Golyós lőszerek kaliberjelzéseinél milyen betűkkel találkozhatunk és mit jelölnek ezek?

37. tétel:
1. Ismertesse a tőkés réce szaporodását, társas viselkedését!
2. Ismertesse a cseh pásztát és az U-hajtást! Mely vadfajok vadászati módjai ezek?
3. Milyen vadászkutyafajtákat használunk vaddisznó hajtóvadászaton?
4. Mi a konda? Milyen egyedek alkotják és hogyan viselkednek?
5. Ismertesse a fegyverhasználati tudnivalókat!

38. tétel:
1. Mi tud a muflon párzási időszakáról és mi ennek a vadászias neve?
2. Mi a héja fő tápláléka? Szabad-e hazánkban héjára vadászni?
3. Hogyan viszonyul egymáshoz a Nadler és a CIC trófeabírálati képlet?
4. Ismertesse a terelővadászat szabályait!
5. Milyen szabályok vonatkoznak a vadászlőfegyver szállítására?

39. tétel:
1. Ismertesse a dámbika agancsciklusát.
2. Ki minősül a vad elejtőjének, nagyvad és apróvad esetében?
3. Ismertesse a vadetetők típusait, kialakításának szempontjait.
4. Ismertesse az őzhívást. Mikor, miért, hogyan?
5. Magyarázza meg mit jelent a 7×65R, a .243Win, és a 30-06 jelzés a lőszeren!

40. tétel:
1. Ismertesse a gímbika agancsciklusát!
2. Mit nevezünk léniázásnak, kapuzásnak, zsákolásnak?
3. Miért kötelező a keresőtávcső használata nagyvad vadászat során, ismertesse a távcső két fő paraméterét?
4. Ismertesse az apróvad teríték készítésének módját!
5. Ismertesse a sörétes vadászlőszerek szerkezeti elemeit!

41. tétel:
1. Melyek a lőtt apróvad kezelésének legfontosabb szabályai?
2. Van-e a vaddisznónak olyan betegsége, parazitája, ami az embert is veszélyeztetheti?
3. Ismertesse a nagyvadélőhely-gazdálkodás legfontosabb elemeit.
4. Magyarországon milyen vizes élőhelyen nem szabad vízivadra vadászni?
5. Vadászat során kinek van joga a vadászfegyverek ellenőrzésére? Mely dokumentumokat kell a vadásznak magánál tartania a vadászat során?

42. tétel:
1. Soroljon fel olyan vadfajokat, amelyekre a territoriális magatartás a jellemző!
2. Mi a vadaskert és mi a célja?
3. Ismertesse a vetési és dolmányos varjú életmódját, szaporodását, állományalakulását!
4. Ismertesse az őzbak trófeájának kikészítését!
5. Melyek a fegyverszállítás szabályai társas apróvad vadászat hajtásai között a gépkocsiban, ill. a platón való utazásnak?

43. tétel:
1. Ismertesse a gímszarvas válogató vadászatának szempontjait!
2. Mi a lesgödör? Milyen vadfajra történő vadászatoknál lehet használni?
3. Sorolja fel a vadászat kellékeit!
4. Társas vadászaton milyen szerepük van a retrievereknek?
5. Milyen alapvető biztonsági szabályokat kell betartania golyós hosszú lőfegyverrel való vadászat esetén (egyéni és társas vadászat)?

44. tétel:
1. Sorolja fel az egyéni vadászati módokat és ismertesse a hívás módszerét.
2. Említsen példákat az őzbak agancsának formai hibáira!
3. Társas apróvad vadászaton mikor kell a fegyvert kiüríteni?
4. Ismertesse a ragadozógyérítés jelentőségét és módjait!
5. Ismertesse az ólomsörét használatára vonatkozó szabályokat!

45. tétel:
1. Ismertesse egy dám-bikaborjú első néhány évének főbb mozzanatait (milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor és milyen agancsot rak fel, mikor párzik)!
2. Hol és mikor lehet fácántyúkot lőni?
3. Vadászható-e Magyarországon a nyest, a nyestkutya, vidra, róka, vadmacska, mosómedve?
4. Milyen fajok használhatnak kotorékot?
5. Mi a jelentősége a céltávcsőnek? Hogyan kell a golyós hosszú lőfegyvert tűzkész állapotba hozni, mi a szerepe a gyorsítónak?

46. tétel:
1. Ismertesse a tőkés réce hazai állományviszonyait, szaporodását, táplálkozását!
2. Miről rendelkezik a Bonni egyezmény?
3. Milyen élőhely típusokat kedvel az őz?
4. Sorolja fel a kullancs által okozott betegségeket!
5. Ismertesse a fegyverkezelés szabályait a vadászaton!

47. tétel:
1. Ismertesse a vaddisznó táplálkozásának jellemzőit, jelent-e problémát az erdő- és mezőgazdálkodásban?
2. Sorolja fel a mezei nyúl legfontosabb betegségeit!
3. Sorolja fel a vadgazda legfontosabb teendőit a vadkár elhárításának érdekében.
4. Ismertesse a társas vadászaton való viselkedés írott és íratlan szabályait.
5. Ismertesse a golyós hosszú lőfegyverek legelterjedtebb zártípusait!

48. tétel:
1. Ismertesse a mezei és az üregi nyúl életmódját, élőhelyét, szaporodását, társas viselkedését!
2. Vadászható faj-e a seregély és a kárókatona? Hol, mikor és milyen körülmények között lehet gyéríteni?
3. Miről rendelkezik a Berni Egyezmény?
4. Milyen tacskófajtákat ismer és ezeket milyen vadászatra használják?
5. Mi játszódik le a golyós lövedék becsapódása után a vad testében?

49. tétel:
1. Ismertesse a róka, a borz, és az aranysakál vadgazdálkodási szerepét!
2. Soroljon fel vadászkürt típusokat és csoportosítsa a kürtszignálokat.!
3. Ismertesse a mezei nyúl táplálkozásának sajátosságait.
4. Mikor vonul át hazánkon az erdei szalonka? Jellemezze élőhelyét és táplálkozását. Milyen jellegzetes hangjai vannak?
5. Hol helyezkedik el a zárdugattyú, ismertesse feladatát!

50. tétel:
1. Mi minősül tiltott vadászati eszköznek?
2. Sorolja fel a társas nagyvadvadászat módjait, ismertesse a vad-disznóhajtás általános szabályait
3. Milyen élőhelyeken találkozhatunk szarkával és szajkóval? Hogyan ítéli meg ezeket a fajokat vadgazdálkodási és természetvédelmi szempontból?
4. Mit nevez a vadásznyelv vendégágnak, farkas ágnak, cápafognak, csipkének, sarkantyúnak?
5. Csoportosítsa a golyós lőszereket lövedéktípusuk szerint!

(forrás: www.omvk.hu)