TRIVENATOR

Home

Vadászbabonák 6.

Vadászbabonák 6.

  • közönséges esetekben az is elegendő, ha háromszor maga elé köp a porba
  • hatásosabb viszont, ha visszafelé mondja el a „miatyánk”-ot

Ha nem ölte meg a lövés ereje a vadat, az ilyen fegyver minden kétséget kizárólag megbabonázásnak, illetőleg szemverésnek (tehát közvetlen rontásnak) esett áldozatul s csakis úgy lehetett helyrehozni, ha eleven gyík, kígyó avagy szentelt vízbe mártott fojtás lövetett ki belőle, vagy pedig valamiképpen visszacsinálni lehetett a babonát.

A megbabonázott, illetve a szemmel megvert puskát illetőlegsokszor sikerült a rontást még úgy is hatástalanná tenni, ha a lövést megelőzőleg háromszor keresztet vágtak vele a vad felé levegőbe.

Legjobb módszer azonban, ami kigyógyít a babonából: a tapasztalás.

Mit szemmel láthatok, csak álom néha,

Csalóka látszatok a föld felett,

S az a való, midőn az ürbe néz a

Tudástól átsugallott képzelet ….

(Kisteleki Ede)

Köszönjük a figyelmet!