TRIVENATOR

Home

Vadászbabonák 1.

Vadászbabonák 1.

Vénasszony

Még a vadászatra indulás előtt elővigyázatosságból szétnézett egy kissé a babonás vadászember, nem jön-e a vénasszony. S csak akkor indult el, ha szemhatáron nem mutatkozott a baljóslatú, ráncos képű nőszemély.

Nagyon fontos volt még, hogy kivonulás alkalmával nyúl ne szaladjon keresztül az országúton, vagy éneklő vak koldussal, sánta emberrel ne találkozzanak szembe, mert velük kapcsolatban is igen rossz következtetéseket fűzött a régi vadászbabona.

Azonban a vadászi közmeggyőződés a vén csoroszlyákat tartotta a „legeslegbaljóslatúbb” egyedeknek azon alakok között, akik közvetve vagy közvetlenül rossz irányba befolyásolhatták a vadászszerencsét.

folytatjuk -