TRIVENATOR

A Trivenator Kft. adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Neve: Trivenator Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Liget sor 1.
Telephely, iratmegőrzés helye: 2800 Tatabánya, Liget sor 1.
Adószám: 23443613-2-11
Cégjegyzékszáma: 11 09 018848
Alapítás ideje: 2011.07.18
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja:Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.trivenator.hu
Telefonszám: +36 70 704-2300
(a továbbiakban az Adatkezelő)

 

Tájékoztató tartalma és célja

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett www.trivenator.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó, Jelentkező vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 • az adatkezelő és adatfeldolgozó személyét,
 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatok kezelésének jogalapját,
 • az adatkezelés módját (ide értve az Adatkezelő általi hozzáférést, illetve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is), az adatkezelés célját, az adatkezelés idejét, továbbá
 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

 

Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) - jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény")

 

Módosítás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A módosítás előtt azonban tájékoztatja Önt a módosításról úgy, hogy hirdetmény formájában a Weboldalon közzéteszi a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon, illetve a regisztrált Felhasználóknak a megadott email címére is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

 

Jelentkezők köre, kiskorú felhasználók

A Felhasználók a Weboldalon nem regisztrálhatnak. A Weboldalon Ön az Adatkezelő által szervezett tanfolyamokra (a továbbiakban Tanfolyamok) jelentkezhet az Adatkezelőnél (a továbbiakban Jelentkezés) az oldalon elhelyezett űrlap segítségével (https://www.trivenator.hu/jelentkezesi-urlap). Ön a Jelentkezés során megadott személyes adatai alapján jelentkezhet az Adatkezelő által közzétett tematikájú Tanfolyamokra.

A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik a papír alapon, emailben vagy egyéb módon Jelentkezést leadókra is.

Speciális szabályok a Jelentkezés teljesítéséhez:

 • Önnek a Jelentkezés során a szükséges adatokat meg kell adnia és
 • ki kell jelentenie, hogy elolvasta, megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá
 • magára nézve kötelezőnek elfogadta a képzéshez kapcsolódó 126/2013. (XII. 17.) VM rendeletet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról (https://www.trivenator.hu/images/old/126_2013_vm_rendelet.pdf)
 • Jelentkezést csak akkor tud leadni, ha Ön már betöltötte a 18. életévét.

 

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések:

Kiskorúaknak: Jelentkezést nem tudsz leadni a weboldalon. Ha szeretnél képzésünkre jelentkezni, akkor a szüleidet kérd meg, hogy segítsenek neked. Kiskorú jelentkező esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése kötelező, melyen a törvényes képviselő azonosító adatai is szerepelnek. Az adategyeztetéshez személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot és diákigazolvány másolatot (diákkedvezmény igénybevétele esetén) kérünk. Kérd meg arra is a szülődet, hogy az alábbi, szülőknek szóló sorokat olvassa el.

Szülőknek:

 • Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása, Jelentkezés: Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem Jelentkezhet a Weboldalon, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a Jelentkezéshez, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.
 • Jelentkezésnél amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvőképes), úgy nem tud Jelentkezést leadni, az Ő nevében a törvényes képviselője (általában a szülője) tudja a Jelentkezést leadni. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is.

 

A fentiek miatt, ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

Amennyiben Ön használja a Weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldali Jelentkezésnél bepipálja a vonatkozó felületet az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szövegnél, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a Jelentkezés (rákattint a ,Jelentkezz most' gombra) előfeltétele, különben nem tud a kiválasztott tanfolyamra jelentkezni.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt!

 

Adatkezelések

Adatkezeléseink: Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérünk el vagy gyűjtünk Öntől személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeljük.

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre („magánszemélyekre") vonatkoznak, mert ilyenek kizárólag velük kapcsolatban értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

A Jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés:

Kinek az adatait kezeljük: a Weboldal " Jelentkezési űrlap" -on leadott jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott jelentkezők adatait)

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

 • a Jelentkezőket be tudjuk azonosítani
 • kapcsolatot vehessünk fel és tarthassunk fenn
 • képzési szerződés megkötése
 • számla kiállítása
 • jelenléti ívhez
 • a tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás kiállítása

 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

Ezen adatok megadása a Jelentkezés minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud jelentkezni.

Jelentkezés törlése:

Bármikor ingyenesen lehetséges a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre írott kérelemmel, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségein az Adatkezelőnek.

Jelentkezés véglegesítése:

Minden esetben az adatkezelő összegzi az adott tanfolyam jelentkezéseit, akár a weboldalán, e-mailben, papír alapon vagy más módon érkezett, és azokat telephelyén kinyomtatja a képzési szerződéssel. A cég csak a kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott jelentkezési lapot és képzési szerződést együttesen fogadja hitelesített jelentkezésnek, melyhez csatolni kell a jelentkező személyes okmányainak másolatát (személyi igazolvány és lakcímkártya), 18 év alatt diákigazolvány másolatát (diákkedvezmény igénybevétele esetén).

Milyen adatokat kezelünk a Jelentkezésnél: Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap): Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam): Kinek adjuk átezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás):
 • név
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • személyi igazolvány száma
 • telefonszám
 • e-mail cím

Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére küldött Jelentkezés teljesítéséhez szükséges, vagy a Jelentkezés teljesítését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

A jelentkezés véglegesítésével Képzési Szerződés

Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás teljesítésétől számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye. Számlázott szolgáltatással rendelkező regisztráció esetén az utolsó számla kiállítástól számított 8 év.

Cégünk számára könyvelést végző társaságnak.

A tanfolyam elvégzéséhez szükséges lőgyakorlat szervezésénél a Lőtérvezetőnek.

 

Panaszkezeléshez, reklamációhoz, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:

Kinek az adatait kezeljük: Panaszt benyújtó, vagy a kapcsolati űrlapunkat igénybe vevő (Pl. szolgáltatás iránt érdeklődő) incidenst bejelentő, alternatív vitarendezési fórumot igénybe vevő Felhasználók.

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél): Az Ön és Jelentkezésének, ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából.

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat: az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező a panasz felvételéhez. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk felvenni a panaszát, vagy az ügyét intézni.

Adatok törlésének módja: Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

 

Milyen adatokat kezelünk:

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam):

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)?

A panasz, reklamáció benyújtójának

 • Neve
 • E-mail címe

Panaszok: Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján.

Panaszok, reklamációk esetén: a panasz ügyintézés megkezdésétől számított 5 évig (jogszabályi határidő).

 

 

Adatfeldolgozók:

1. Cégünk a tanfolyamok szervezéséhez, időpont egyeztetésekhez, jelentkezésekhez adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodás megtekintése bármikor kérelmezhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az adatkezelő tanfolyamainak teljes szervezése, jelentkező kezelése, dokumentálása.
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: TÖRÖKMOGYORÓ Kft.
Székhely: 2800. Tatabánya, Réti út 45. 2/3.
Telefonszám: 06-70-424-6808
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Jelentkezőt által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi Jelentkező (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott jelentkezők).
Az adatfeldolgozás jogalapja: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

2. A weboldal működtetéséhez tárhely-szolgáltatás igénybevétele szükséges, ahol a szolgáltató adatfeldolgozónak minősül.

Tárhely-szolgáltató Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Tel.:
Mobil:
E-mail:
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. postafiók) tároljuk a Jelentkezők adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii) a Jelentkezők adataihoz csak megfelelő azonosítás után/jogosultsággal férhet hozzá a megbízott Adatfeldolgozó. (iii) TLS titkosított adatátvitelt használunk. (iv) az adatok kezelésénél https protokollt használ az Adatkezelő, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Jelentkező Felhasználó és szerver; (v) a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat; (vi) fizikailag minden Jelentkezési lap és Képzési Szerződés adott csoportazonosítóval rendelkező dossziéba kerül, melyet Tatabányai telephelyünkön (2800 Tatabánya, Réti út 156.) lévő zárható irattárban tárolunk. (vii) biztonsági intézkedésinket rendszeresen teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk; (viii) jogai gyakorlása előtt ellenőrizzük az érintettek (az Ön) személyazonosságát, ezzel is védve a személyes adatok biztonságát, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenekhez.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

 

Adattovábbítás

Ha Ön Jelentkezést ad le, akkor a Képzési Feltételekszerint kötelező lőtéri gyakorlatot is meg kell szereznie.

A tanfolyam részeként megszervezzük a gyakorlatot , azonban ehhez továbbítanunk kell a Jelentkezők bizonyos adatait a lőtérvezetőnek, aki szintén kezelni fogja az Ön adatait annak érdekében, hogy a Jelentkezést teljesíthessük.

Gyarmatpusztai lőtér esetében:

Lőtérvezető személye:

Neve:
Székhely:
Email cím:
Telefonszám:

Mosonmagyaróvári lőtér esetében:

Lőtérvezető személye:

Neve:
Székhely:
Email cím:
Telefonszám:


A hatályos számviteli törvények megfelelő kötelezettségeink teljesítése érdekében továbbítjuk megbízott könyvelőnk felé a kiállított számlák másodpéldányait.

Könyvelés:

Név: Hushegyi Lászlóné
Székhely: 2060. Bicske, Vasvári u. 19.
Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám:+36-20/361-3690

Továbbítás: Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására nem kerül sor.

 

Profilalkotás

GoogleAnalytics: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google") által nyújtott Google Analitika („GoogleAnalytics") webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A GoogleAnalytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a GoogleAnalytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A GoogleAnalytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetésicookie-k segítségével aktiválhatók— például a remarketing - a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a GoogleAnalytics szolgáltatást. A GoogleAnalytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely­meghatározásnak" is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a GoogleAnalytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a GoogleAnalyticsOpt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább részletesen kifejtve egyenként):

 • hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz
 • helyesbítést kérhet
 • kérheti az adatai törlését
 • az adatkezelés korlátozását
 • hordozhatja az általunk kezelt adatokat
 • tiltakozhat az adatok kezelése ellen

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagyszámú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Az intézkedésünkkel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Ön a következő információkhoz férhet hozzá az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • milyen adatokat kezelünk Öntől;
 • milyen célból kezeljük az Ön adatait;
 • meddig kezeljük az adatokat;
 • kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait;
 • ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kitől kaptuk meg őket;
 • az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban.

 

Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlés: Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 • a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat

 

Korlátozás: A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha

 • Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

 

Adatok hordozhatósága: Önnek joga van arra, hogy a mi rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul.

 

Jogérvényesítés:

A Felhasználó jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400. A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

A bírósági út igénybevétele természetesen nem zárja ki esetlegesen egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslat igénybevételét.

 

Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Kelt, Tatbánya, 2018. Május 25.